Informace ze zákona

 

 
 
Nárok na volno při pohřbu

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:


  • tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  • dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti


Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.


Přesné znění příslušného právního předpisu:

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 7. Úmrtí Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na: a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.)


Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou klienti obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení. www.coi.cz

Ochran osobních údajů (GDPR)

Moravská pohřební služba s.r.o., Nerudova 2630/12, 787 01 Šumperk, IČO: 26878186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 51032, prohlašuje, že postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
Jméno a příjmení, poštovní adresa, rodné číslo, datum narození, č. občanského průkazu, emailová adresa, telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Obstarání pohřbu u Správce, zapsání a předání podkladů příslušnému matričnímu úřadu k vystavení úmrtního listu.

3. Osobní údaje mohou být pouze poskytnuty následujícím třetím osobám:
Příslušným matričním úřadům, Policii ČR, orgánům státní správy v souvislosti se zesnulou osobou, jíž vystavuje Subjekt údajů pohřeb.